Ερώτηση στη Βουλή από την Ελληνική Λύση για τον οδικό άξονα Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021 16:26

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσαν οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, κ.κ. Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνας Χήτας  για το ζήτημα της χρηματοδότησης του οδικού άξονα Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία και οδικών αξόνων πρόσβασης στην Λίμνη του Λάδωνα.

Αναλυτικά η σχετική ερώτηση, αναφέρει τα εξής:«ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση του οδικού άξονα “Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία” και των οδικών αξόνων πρόσβασης στην Λίμνη του Λάδωνα»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από πολίτες της Τρίπολης, του νομού Αρκαδίας και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπικές ιστοσελίδες του διαδικτύου, θέμα σημαντικό θεωρείται, το επόμενο χρονικό διάστημα, η χρηματοδότηση του οδικού άξονα «Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία» αλλά και των υπόλοιπων οδικών αξόνων προς την Λίμνη του Λάδωνα. Οι συγκεκριμένοι αυτοί οδικοί άξονες θα βελτιώσουν την σύνδεση με άλλες περιοχές, αλλά και θα διευκολύνουν την πρόσβαση προς την ως άνω λίμνη. Παρά το ότι ξεκινούν εργασίες ανάπλασης στην Λίμνη του Λάδωνα, με πρωτοβουλίες του Δήμου Γορτυνίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντούτοις, διαφαίνεται ότι οι αναφερόμενοι άξονες δεν εντάσσονται στην σχετική χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να εντάξετε το σύνολο των οδικών αξόνων του Δήμου Γορτυνίας, της Αρκαδίας, καθώς και τον οδικό άξονα «Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία» στα προς χρηματοδότηση έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να βελτιωθεί η οδική συνδεσιμότητα μεταξύ των εν λόγω περιοχών της Αρκαδίας, καθώς επίσης και η προσβασιμότητα προς την λίμνη του Λάδωνα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»