Ερώτηση Βελόπουλου για την «Ανάδειξη του “Σταθμού Πελοποννήσου” ως μνημείου ιστορίας και πολιτισμού»

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021 11:24
φωτο αρχείου

Ερώτηση με θέμα «Ανάδειξη του “Σταθμού Πελοποννήσου” ως μνημείου ιστορίας και πολιτισμού», κατέθεσε  προς  τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κ. Πιερρακάκη και την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Κυρ. Βελόπουλος, Πρόεδρος του Κόμματος “Ελληνική Λύση” .

Η ερώτηση αλλά και η απάντηση που έλαβε από το Αρμόδιο Υπουργείο ο κος Βελόπουλος , σύμφωνα με ανακοίνωσή του είναι αναλυτικά :ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανάδειξη του “Σταθμού Πελοποννήσου” ως μνημείου ιστορίας και πολιτισμού»

Κυρία και κύριοι Υπουργοί,

Στο πλαίσιο πρόσφατης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα: «το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Σταθμού Πελοποννήσου», στον τέως σταθμό λεωφορείων του «ΟΣΕ», στον σταθμό Πελοποννήσου, ο «Σύλλογος των Φίλων του Σιδηροδρόμου» ανέδειξε προτάσεις και τρόπους υλοποίησης αυτών, προκειμένου να αναδειχθεί ο «Σταθμός Πελοποννήσου», ως ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνημεία της Αθήνας, ως τοπόσημο και μνημείο ιστορίας και πολιτισμού. Με ορίζοντα τις μνήμες που ακολουθούν τον σιδηρόδρομο και την 125/ετή λαμπρή σιδηροδρομική ιστορία του παραπάνω σταθμού, ο ανωτέρω σύλλογος, ενδεικτικά προτείνει, ο άνω όροφος του παλαιού κτηρίου και πιθανόν τμήμα του ισογείου του να στεγάσουν χρήσεις σχετικές με τον σιδηρόδρομο, όπως το πλούσιο αρχείο του «Ο.Σ.Ε.» και ενός μικρού φωτογραφικού μουσείου της ιστορίας του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα, ως παράρτημα του «Σιδηροδρομικού Μουσείου», που αναπτύσσεται, ήδη, στην Λεύκα, του Πειραιά. Επιπρόσθετα και στον ευρύτερο υπαίθριο χώρο του Σταθμού, όπου υφίσταται ακόμα τμήμα της γραμμολογίας και των αποβαθρών του Σταθμού, προτείνεται να τοποθετηθούν, ως στατικά εκθέματα, μερικά παλαιά σιδηροδρομικά οχήματα, μεταξύ των οποίων και δύο παραδοσιακές εστιάμαξες, από αυτές που διαθέτει ο

«Ο.Σ.Ε.», ώστε να λειτουργήσουν ως καφέ και εστιατόριο, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές

πόλεις. Τέλος, προτείνεται, οι σύγχρονες προσθήκες, βορείως του διατηρητέου κτηρίου (πρώην σταθμός λεωφορείων), να στεγάσουν έναν χώρο σιδηροδρομικού μοντελισμού, καθώς και μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για την προβολή του σιδηρόδρομου, υπό την    διαχείριση του

«Συλλόγου των Φίλων του Σιδηροδρόμου» σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 Προτίθεσθε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις ουσιώδεις προτάσεις του δραστήριου και ευαισθητοποιημένου, ως άνω, «Συλλόγου των Φίλων του Σιδηροδρόμου», σε ζητήματα ανάδειξης και προβολής της ιστορίας των Ελληνικών Σιδηροδρόμων από συστάσεως αυτών και να αναλάβετε ανάλογες πρωτοβουλίες, το συντομότερο δυνατόν, έστω υλοποιώντας μέρος ή το σύνολο των προτάσεων του ανωτέρω συλλόγου, όπως αναλύονται στην παρούσα;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

Απάντηση στην Ερώτηση με θέμα:

«Ανάδειξη του “Σταθμού Πελοποννήσου” ως μνημείου ιστορίας και πολιτισμού»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 1533/29.11.2021 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠ.ΠΟ.Α., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος με τον περιβάλλοντα χώρο τους, στο σιδηροδρομικό δίκτυο Πειραιώς – Αθηνών – Πελοποννήσου έχουν χαρακτηριστεί ως έργα τέχνης με την υπ’ αριθ.ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1010- 1088/28818/13.5.1985 Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 391/Β/25.6.1985 διότι «…αποτελούν τα πρώτα δείγματα Βιομηχανικής Αρχιτεκτονικής στον Ελληνικό χώρο και συνδυάζουν την λειτουργική λιτότητα με αξιόλογες αρχιτεκτονικές λύσεις και πολύ ενδιαφέροντα μορφολογικά στοιχεία» και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 4858/2021 (Α΄220)

«Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Με την   υπ’   αριθμ.   ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/114485/13142/1146/7-5-2014   Υ.Α.

εγκρίθηκε μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών-Πελοποννήσου, ενώ με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ125052/14165/762/6- 6-2014 Υ.Α. εγκρίθηκε αρχιτεκτονική μελέτη προσθήκης κατ’ επέκταση και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου.

Με    την   υπ’    αριθμ.        ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/109683/64815/2616/4-6-2015 Υ.Α.

εγκρίθηκε μελέτη συντήρησης των υφιστάμενων διακοσμητικών στοιχείων και αντικειμένων του διατηρητέου κτηρίου Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών-Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Η λειτουργία των εν λόγω κτηριακών εγκαταστάσεων ανεστάλη το 2005.

Σχετικά με την αναφερόμενες προτάσεις επανάχρησης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου για την ιστορική και πολιτιστική του αξιοποίηση από τον «Σύλλογο των Φίλων του Σιδηροδρόμου», επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 4858/2021 (Α΄220), «ο κύριος ή νομέας μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας».

 

Συνεπώς, για οποιαδήποτε ενέργεια επί του μνημείου θα πρέπει να υποβληθεί από τον φερόμενο ιδιοκτήτη, σχετική μελέτη προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων.

Αναφορικά με την προτεινόμενη στέγαση του αρχείου του ΟΣΕ καθώς και φωτογραφικού μουσείου της ιστορίας του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα, επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ δέχονται συχνά αιτήματα ιδιωτών, φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σχετικά με την ίδρυση ή αναγνώριση Μουσείων. Σε περίπτωση που αρμόδιοι φορείς προχωρήσουν στην ίδρυση Μουσείου, δύνανται να αιτηθούν την αναγνώριση του από το ΥΠΠΟΑ, κατ’ άρθρο 45 του ν. 4858/2021 σύμφωνα με το οποίο «Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Μουσείων, είναι δυνατή η αναγνώριση μουσείου που ιδρύεται από ή ανήκει σε άλλο νομικό πρόσωπο ή ιδιώτη, μετά από αίτηση του τελευταίου, εφόσον διασφαλίζονται οι ανωτέρω λειτουργίες και σκοποί».

 

 

 

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ