Η Α’ Εσπερινή προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στην Τρίπολη (ph)

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 09:19

«Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, σύν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν· ἰδού γάρ εἰσπορεύεται ὁ Βασιλεύς τῆς Δόξης. Ἰδού θυσία μυστική τετελειωμένη δορυφορεῖται. Πίστει καί πόθῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενόμεθα. Ἀλληλούϊα».

Ἕνα ἀπό τά δεσπόζοντα λειτουργικά στοιχεῖα τῆς μακρᾶς περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι κατεξοχήν περίοδος πένθιμος, καί ὁ πανηγυρικός χαρακτήρας τῆς Θείας Εὐχαριστίας δέν συμφωνεῖ μέ τόν πένθιμο χαρακτήρα τῆς περιόδου αὐτῆς. Ἡ Ἐκκλησία ὅρισε ἡ Θεία Λειτουργία νά τελεῖται μόνο τά Σάββατα καί τίς Κυριακές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, μέ ἐξαίρεση τή ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἐάν πέσει ἀπό Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τίς δέ λοιπές ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τοῦ Μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Παύλου, πολιούχου Τριπόλεως, καί στά πλαίσια τοῦ προγράμματος, πού ἔχει καταρτισθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας, την Τετάρτη 21η Φεβρουαρίου 2018, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ἈΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τέλεσε τήν πρώτη Ἑσπερινή Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων στόν προσκυνηματικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεομάρτυρος Παύλου Τριπόλεως, παρουσίᾳ Ἱερέων τῆς πόλεως καί πλήθους κόσμου, ὁ ὁποῖος καί μετεῖχε μέ εὐλάβεια στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων εἶναι μία ἀπό τίς ὡραιότερες καί κατανυκτικότερεςἈκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας. Συγχρόνως δέ καί μιά διαρκῆς πρόσκληση γιά συχνή κοινωνία τῶν θείων Μυστηρίων. Ἄς μετέχουμε, λοιπόν, σέ αὐτήν, μέ γνώμονα τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

+ π.Ι.Σ.

Η Α' Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στην Τρίπολη