Αίτηση για πληρωμή χρεών από τον ΦοΔΣΑ Πελ/σου κατέθεσε ιδιωτική εταιρεία

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017 10:02

Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ (ο δεύτερος κατά σειρά που παραιτείται) και Δήμαρχος Ευρώτα Ιωάννης Γρυπιώτης – και από τα δύο αξιώματα. Το γεγονός δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην, έτσι κι αλλιώς, εξόχως προβληματική λειτουργία του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Στο μεταξύ, πολύ μεγάλα είναι τα οικονομικά προβλήματα του ΦοΔΣΑ, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος κίνδυνος δημιουργίας οικονομικού προβλήματος στα μέλη του. Ήδη, η εταιρεία Hellenic Waste Recycling κατέθεσε αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης – Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, για την άμεση καταβολή χρεών του πρώην ΕΣΔΙΣΑ Λακωνίας, του οποίου διάδοχος είναι ο ΦοΔΣΑ. Δηλαδή, η εταιρεία ζητεί την πληρωμή της από εννέα Δήμους, κατά κανόνα με υγιή οικονομικά, μεταξύ των οποίων ο Δήμος Καλαμάτας.Ο Δήμος Καλαμάτας ετοιμάζει την άμυνά του.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΦΟΔΣΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου θα συνεδριάσει την προσεχή εβδομάδα, με θέματα την απόφαση για προώθηση διαδικαστικών ζητημάτων για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την αποδοχή ή μη της παραίτησης του Προέδρου.