Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση από το σύλλογο εργαζομένων ΟΤΑ Αρκαδίας

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 17:47

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας, να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 2-4-2019 και ώρα 12.00 μ.μ. στην Τρίπολη, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο. Σε περίπτωση μη απαρτίας, συγκαλείται νέα συνέλευση για τις 5-4-2019.

Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 10-4-2019, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ. έτους 2018 & Προγραμματισμός δράσεων έτους 2019.

2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2018 & Προϋπολογισμός έτους 2019.

3. Τροποποίηση Καταστατικού.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

  Ο Πρόεδρος                 Η Γενική Γραμματέας

Αγησίλαος Μαρίνης             Βικτωρία Πουλημένου