Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του “Ορφέα” Τρίπολης

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019 17:49

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χορωδίας “ΟΡΦΕΑΣ Τρίπολης”, καλεί τα τακτικά μέλη του Σωματείου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9, 18 και 19 του Καταστατικού και ύστερα από σχετική απόφαση του ΔΣ, την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 στα εντευκτήρια του «ΟΡΦΕΑ» (Φωτάκου 10), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός Απολογισμός έτους 20182. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2018 – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Προϋπολογισμός έτους 2019

4. Συζήτηση επί προτάσεων για την λειτουργία και εξέλιξη του Σωματείου
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα αποσταλούν.

[Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 στον ίδιο τόπο και χρόνο με όσα μέλη είναι παρόντα, χωρίς άλλη ειδοποίηση].