Γατσόπουλος: Άκυρες οι αποφάσεις του ΠΕΣΥΠ της 13-3-2019 (vid)

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 14:12

Σε ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο δικηγόρος, κ. Τάκης Γατσόπουλος, αναφέρονται τα εξής:

«Καταφανώς άκυρες οι χθεσινές αποφάσεις του ΠΕΣΥΠ για τις απαλλοτριώσεις νομιμοποίησης απατών υπέρ ΤΕΡΝΑ!Κενολογίες οι προτροπές για εργοτάξια χωρίς έναρξη καν της ισχύος της Σύμβασης ΔΙΤ!

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα ιδιοκτητών υπό απαλλοτρίωση ακινήτων, περιφερειακών συμβούλων, φορέων και πολιτών που αντιτίθεται στη ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου αλλά και Μ.Μ.Ε. θεωρώ καταφανώς άκυρες τις χθεσινές μειοψηφικές κατά τα λοιπά αποφάσεις των 21 μελών του Πε.Συ. Π. έναντι 51 μελών του!!! για απαλλοτριώσεις υπέρ ΤΕΡΝΑ λόγω μη νόμιμης σύγκλησης του.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ΑΔΑ: 4ΑΣΕ7Λ1-Ν7Λ: «Η συνεδρίαση τερματίζεται και πριν εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου που παίρνεται μετά από πρόταση του προέδρου ή του περιφερειάρχη ή του ενός τρίτου (1/3) των μελών του. Επίσης διακόπτεται η συνεδρίαση για την επόμενη ή για άλλη μέρα, με την ίδια διαδικασία…», ενώ σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου «Μετά την κήρυξη της λήξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, το συμβούλιο δεν μπορεί ακόμη και αν βρίσκεται σε απαρτία να συνεχίσει τη συνεδρίαση. Τέτοια συνεδρίαση είναι παράνομη και οι αποφάσεις που παίρνονται σε αυτήν είναι άκυρες …»

Στην προκειμένη περίπτωση το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του της 12ης Μαρτίου 2019 μετά από πρόταση του προέδρου του με απόφαση του διέκοψε αυτή για τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 όπως προκύπτει από το συνημμένο ασχολίαστο κατά τα λοιπά… οπτικοακουστικό αρχείο.

Μετά την πιο πάνω απόφαση που εκφώνησε ο πρόεδρος του αυτός κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Στις 21:49 της ίδιας μέρας 12ης Μαρτίου εστάλη το συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα;; από τον Πρόεδρο;;; του Πε.Συ. σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους σύμφωνα με το οποίο η διακοπείσα συνεδρίαση με απόφασή του θα γινόταν την επομένη 13-3-2019!!!

Σύμφωνα όμως με τα προηγούμενα τη διακοπή για άλλη μέρα μόνο το Συμβούλιο αποφασίζει και αποφάσισε και επομένως η χθεσινή συνεδρίαση του Πε.Συ. της 13ης Μαρτίου 2019 που προκλήθηκε με το ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου του είναι καταφανώς μη νόμιμη όπως και οι ληφθείσες αποφάσεις του, οι οποίες και θα προσβληθούν αρμοδίως με την εδραία πεποίθηση ότι θα ακυρωθούν όπως και οι προηγηθείσες για τα θέματα των απαλλοτριώσεων υπέρ ΤΕΡΝΑ.

Τρίπολη 14 Μαρτίου

Τάκης Γατσόπουλος

Υ.Γ. 1. Ο προαναφερόμενος λόγος ακυρότητας δεν είναι ο μόνος! (Υπονοούμενο !!)

      2. Οι προτροπές για οργάνωση.. και όχι στήσιμο εργοταξίων είναι κενολογίες.. χωρίς την υπογραφή της έναρξης ισχύος της σύμβασης.. Οκτώ χρόνια χωρίς γη και οι τωρινές μεθοδεύσεις για έργο άδικο, περιβαλλοντοκτόνο και οικονομικά σύμφορο απαιτούν συστολή…»