Γενική Συνέλευση για τα Άνθη της Πέτρας και νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019 16:51

Οι εργασίες της 7ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των ΑΝΘΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ την περασμένη Κυριακή 8/12/2019 ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο λειτουργίας του Σωματείου, την εξαιρετική ποιότητα των εσωτερικών λειτουργιών του και τις ελπιδοφόρες προοπτικές του.

Το θερμό κλίμα από την ταυτόχρονη παρουσία πολλών ιδρυτικών μελών του αλλά και αρκετών νέων αποτέλεσε το πλαίσιο της εξέλιξης τόσο του απολογιστικού μέρους, όσο κι εκείνου της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.



Στο πρώτο μέρος, ο πρόεδρος του απερχόμενου Συμβουλίου Αναπλ. Καθηγητής Γιάννης Τσιαούσης παρουσίασε τον εντυπωσιακό απολογισμό της δράσης κατά την προηγούμενη τριετία που αφορούσε την πορεία των σωστικών μέτρων και των μελετών για το Ρηγοπουλέικο αρχοντικό, την οργάνωση των Γιορτών της Πέτρας και των θερινών εργαστηρίων της τέχνης της πέτρας, την εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη δημιουργία της Σχολής Μαθητείας της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας, τον χαρακτηρισμό σημαντικών κτιρίων ως διατηρητέα και προστατευόμενα μνημεία κι ένα πλήθος άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους καταστατικούς στόχους των ΑΝΘΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ.

Ο κ. Τσιαούσης περιέγραψε τους τρεις άξονες που η Κίνησή μας θα πορευτεί τα επόμενα χρόνια και οι οποίοι περιλαμβάνουν α) τη διάσωση της μνήμης, β) τη διάσωση των μνημείων και γ) τη διάσωση της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας, τονίζοντας την αναγκαιότητα ευρύτερων συνεργασιών που θα στοχεύουν στην λήψη πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο. Ακολούθως, ο ταμίας των ΑΝΘΕΩΝ κ. Τριάδης Τσαφαράς παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό με λεπτομερή παράθεση όλων των στοιχείων που καθρεφτίζουν την απόλυτη διαφάνεια και τη συνετή οικονομική διαχείριση της Διοίκησης του Σωματείου μας.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε πλούσια συζήτηση με αρκετά μέλη μας να παίρνουν το λόγο και να διατυπώνουν ουσιαστικές προτάσεις, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο σχεδιασμό και την πρακτική του νέου ΔΣ. Το πρώτο μέρος της Γενικής συνέλευσης ολοκληρώθηκε με την ψήφιση του απολογισμού της δράσης και του οικονομικού απολογισμού.

Στη συνέχεια ακολούθησε η εκλογική διαδικασία, η οποία ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας συγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά από σχετική συζήτηση και ψηφοφορία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη τριετία συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Γιάννης Τσιαούσης

Αντιπρόεδρος: Αντώνης Καλαφάτης

Γενική Γραμματέας: Αγγελική Αναστοπούλου

Ταμίας: Τριάδης Τσαφαράς

Μέλος: Απόστολος Φανός

Μέλος: Ανδρέας Μανιάτης

Μέλος: Θωμάς Μπαμπάλης

Αναπληρωματικά μέλη: Σοφία Μαυρογενίδου, Νίκος Στασινάκης

Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι: Χρήστος Αναστόπουλος, Σταύρος Κύτταρης και Σπύρος Τσαφαράς.

Με απόφαση του νέου ΔΣ ορίστηκε ο πρώην αντιπροέδρος του ΔΣ κ. Γιώργος Κατσιούφης ως συντονιστής της επιτροπής Τεχνικών Έργων, ο κ. Α. Φανός ως νομικός σύμβουλος και ο κ.Α. Μανιάτης συντονιστής της επιτροπής διαχείρισης και ψηφιοποίησης των αρχείων του Σωματείου.