Γενική Συνέλευση για την πορεία και την αλλαγή έδρας του ΚΕΤΕΚ Πελοποννήσου

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 10:28
Φωτογραφία από παλιότερη Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου με διακριτικό τίτλο ΚΕΤΕΚ –Π» θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οδό Εθνομαρτύρων 29, Τρίπολη για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απόφαση σχετικά με τη πορεία «Κέντρου Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου», ΚΕΤΕΚ – Π.2. Έγκριση για διαδικασίες αλλαγής έδρας του ΚΕΤΕΚ – Π
3. Έγκριση για διαδικασίες ξενοικίασης του γραφείου από το κτήριο της Υδρογείου και η
μεταφορά του εξοπλισμού στη Περιφέρειας Πελοποννήσου
4. Λοιπά θέματα

Στην άνω κοινή συνεδρίαση θα παρίστανται οι φοροτεχνικοί και οι λογιστές της εταιρείας
για την παροχή εξηγήσεων σε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος.