Γενική συνέλευση και εκλογές στον Κυνηγετικό Σύλλογο Τρίπολης

Κυριακή, 24 Μάρτιος 2019 17:08

Σας καλούμε σύμφωνα με τα άρθρα 7,9 και 26 του Καταστατικού του Συλλόγου μας και σύμφωνα με την από 3/2019 απόφαση του Δ.Σ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στα εντευκτήρια του συλλόγου στην οδό Νικηταρά 1   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

  1. Έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού, πεπραγμένων και απαλλαγή ευθυνών Δ.Σ. έτους 2018- Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019
  2. Εισηγήσεις – Προτάσεις μελών
  3. Ορισμός έκτακτης εισφοράς.

5.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

  1. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι κυνηγοί μέλη του Συλλόγου μας που είναι ταμειακώς εντάξει, ήτοι οι έχοντες εφοδιασθεί με άδεια κυνηγίου της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019 η προσκόμιση της οποίας είναι απαραίτητη για την ψηφοφορία.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα αρχίσει μετά το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης και θα ολοκληρωθεί στην δύση του ηλίου.

Αιτήσεις των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή θα γίνονται δεκτές  από την 14 Μαρτίου 2019 μέχρι και την 29 Μαρτίου 2019 ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη- Παρασκευή  και ώρες 18:00 έως 20:00 στα γραφεία του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή  21 Απριλίου 2019 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα.

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Συλλόγου ή στα τηλέφωνα 6982323232 και 69748558806

 

Γ ι α  τ ο   Δ. Σ

 

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

 

Καλοφωλιάς Βασίλειος                              Κούλης Κωνσταντίνος