Για το νέο ΦΠΑ στα τέλη ύδρευσης συζητά η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Γορτυνίας

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016 18:19

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας, στις 24 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ενσωμάτωση του νέου συντελεστή ΦΠΑ στα δημοτικά τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος
Δήμαρχος Γορτυνίας

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους καλείται αναπληρωματικό μέλος.

Κοιν. Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής:
Αθανασόπουλο Ιωάννη, Ξυνή Γεώργιο, Παρασκευόπουλο Διονύσιο, Κολιπέτσα Νικόλαο, Καζά Δημήτριο