Γιορτάζει ο Άγιος Χαράλαμπος στο χωριό Πάπαρη

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016 11:58

Τήν 10ην Φεβρουαρίου 2016 πανηγυρίζει μέ κάθε μεγαλοπρέπεια ὁ Ἐνοριακός Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου εἰς τό Δημοτικό Διαμέρισμα Πάπαρι τοῦ Δήμου Τριπόλεως,

Τήν σεβάσμια μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Υ Σ.Τό πρόγραμμα τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἔχει ὡς ἀκολούθως:

Τήν Τρίτην 9ην Φεβρουαρίου 2016, 5.00 μ.μ. θά ψαλῆ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός.

Τήν Τετάρτην 10ην Φεβρουαρίου 2016, κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ἀπό τίς 7 τό πρωί θά ψαλῆ ὁ Ὄρθρος και ἐν συνεχεία θα τελεσθή Πανηγυρική Θ. Λειτουργία.

Θά ἀκολουθήση περιφορά τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος και τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου.

Προσκαλεῖται ὁ φιλόχριστος Λαός μας νά προσέλθη γιά νά λάβη τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.

Ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου