Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Τετάρτης

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014 13:33
Με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Τετάρτη 9 Ιουλίουσ τις 4 το μεσημέριο στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης θα συζητηθούν επερωτήσεις που έχουν θέσει Περιφερειακοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας για διάφορα θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:
 1.Επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων 22ης, 23ης, 24ης /2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2.Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Βαγγέλη Γούργαρη με θέμα: Να μην επιτρέψουμε νέες συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων.
3.Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Βαγγέλη Γούργαρη με θέμα: Λήψη μέτρων στο ΧΥΤΑ παραπροϊόντων της αποθείωσης της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη.
4.Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Νίκου Πατσαρίνου με θέμα: Τι θα κάνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για τον σιδηρόδρομο;
5.Αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’ του Ν.4250/2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
6.Προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Παρουσίαση έρευνας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
7.Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 (RIS3).
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
8.Έγκριση 3ης τροποποίησης Προγράμματος ΚΑΠ έτους 2014 της ΠΕ Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
9.Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
10.Έγκριση στρατηγικού σχεδίου και ανάλυσης δράσεων για την υλοποίηση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» για το έτος 2014-2015.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
11.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Μετακίνηση, εκσυγχρονισμός και επέκταση της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ σε παρακείμενη θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων στη θέση «Όρμος Μικρής Βουρλιάς» Δ. Ναυπλιέων ΠΕ Αργολίδας. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
12.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός της μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση ‘Ορθολίθι’ του Δ. Βόρειας Κυνουρίας ΠΕ Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
13.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Λατομείο σχιστολιθικών πλακών στη θέση Κοντοβούνια ή Κορώνη, στο ΤΚ Βελημαχίου, του Δ Γορτυνίας ΠΕ Αρκαδίας, ιδιοκτησίας Βαρουξή Σωκράτη. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
14.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Βελτίωση 1ης Επαρχιακής Οδού Καλαμάτα – Αγ. Νικολάου (παράκαμψη κοινότητας Κάμπου και Σταυροπηγίου) ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ιωάννης Αργυράκης
15.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Βιοκλιματική ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης Ξυλοκάστρου από Κουστα – Ρουβέρα ΔΕ Ξυλοκάστρου του Δ Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης της ΠΕ Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου
16.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Λειτουργία υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος και στην ευρύτερη αυτού περιοχή, που βρίσκεται στην ΤΚ Χριστιανούπολης της ΔΚ Φιλιατρών στο Δ Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Αργυράκης
17.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης, για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση – ανάδειξη παραδοσιακών μονοπατιών Σπάρτης Ν. Λακωνίας». 
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
18.Έγκριση τροποποίησης – παράτασης ισχύος α) της από 10-5-2013 εγκεκριμένης επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες Στατικής ενίσχυσης κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης» και β) της από 30-1-2012 εγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Μουσικό Σχολείο Σπάρτης».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
19.Ενημέρωση από την Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας κ. Αδαμαντία Τζανετέα για την πορεία της ανασκαφικής έρευνας στο οικόπεδο ΧΥΜΟΦΙΞ, όπου πρόκειται να ανεγερθεί το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
20.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης, για την ανάθεση της μελέτης και εν συνεχεία την υλοποίηση του έργου  “6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης – 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
21.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου – Νέστορος, για την ίδρυση και λειτουργία ενάλιου επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου στην Πύλο.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Αργυράκης
22.Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης κατεστραφέντων ελαιόδεντρων για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δικτύου ΠΕ Μεσσηνίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Αργυράκης
23.Έγκριση 1ης Τροποποίησης Κατανομής Πιστώσεων του έργου 2013ΕΠ02600004 “Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακού και εθνικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας”
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Αργυράκης
24.Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προγράμματος Έργων από Ίδιους Πόρους Π.Ε. Μεσσηνίας έτους 2014
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Αργυράκης
25.Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας για την υλοποίηση της πράξης: Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου (140/2013 απόφαση ΠΕΣΥ). 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
26.Ανάκληση άδειας πλανόδιου πωλητή του Μπουρδέρη Πέτρου του Χρήστου ύστερα από αίτησή του.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
27.Έγκριση διάθεσης του κρατικού μηχανήματος ΙΧ Μ.Ε. 28693 διαμορφωτή γαιών, στο Δ. Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
28.Έγκριση παράτασης πάγιου χορηγήματος καθαριότητας Π.Ε. Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Αργυράκης
29.Έγκριση 4ης τροποποίησης Προγράμματος ΚΑΠ έτους 2014 της ΠΕ Λακωνίας