Η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε ερώτηση για τα αδέσποτα στη Γορτυνία

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 12:01

«Πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα στο χωριό Πράσινο, της Αρκαδίας». Αυτό ήταν το θέμα ερώτησης του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Απόστολου Αβδελά προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Εσωτερικών.

Απάντηση έδωσε ο αναπληρωτης Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.“Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 42256/03-06-2019 (Α.Δ.Α.: 66Δ1465ΧΘ7-ΧΒΣ) Πρόσκληση Χ με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Ο Δήμος Γορτυνίας, στον οποίο ανήκει η Τοπική Κοινότητα Πρασίνου, δεν έχει καταθέσει αίτημα χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021, και ώρα 22:00, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ”», στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν περισσότερα από 28.000 σχόλια, τα οποία και θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του σχεδίου νόμου που θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο, αποβλέπει στη θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, φιλοζωικών οργανώσεων και πολιτών, για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ζώων συντροφιάς και την προστασία των αδέσποτων ζώων. Παράλληλα, θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σε επίπεδο δήμων, καθώς και ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο εποπτείας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, του Συνηγόρου του Πολίτη και των Φιλοζωικών Οργανώσεων. Επίσης, παρέχονται οι αναγκαίοι πόροι στους δήμους για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, καθώς και στήριξη και κίνητρα στους πολίτες – ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ”