Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

Τετάρτη, 11 Ιούλιος 2018 21:04

Την Τετάρτη το απόγευμα στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, έγινε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση διήρκησε περίπου 1.30 ώρα και μετά από κάποια θέματα τα οποία τέθηκαν από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και απαντήθηκαν από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, ακολούθησε η ψήφιση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία ψηφίστηκαν όλα ομόφωνα, εκτός από τη μεταστέγαση και διάθεση αιθουσών σχολικών μονάδων, με την παράταξη του Κώστα Τζιούμη να ψηφίζει “παρών”.

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΉΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Μανθυρέας στον «Αγροτικό Σύλλογο Μανθυρέας» στις 20-7-2018. ΟΜΟΦΩΝΑ
2. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ
3. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ
4. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ
5. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για μίσθωση χώρου για χρήση ως αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος θα βρίσκεται στη Δ.Ε. Τρίπολης. ΟΜΟΦΩΝΑ
6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών εισφοράς σε χρήμα στην Π.Ε. Φιλικών. ΟΜΟΦΩΝΑ
7. Διαβίβαση αίτησης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΟΜΟΦΩΝΑ
8. Περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας υλικών μηχανογράφησης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (“Παρών” ψήφισαν οι παρατάξεις Τζιούμη, Σμυρνιώτη και Τσιαμούλου)
9. Επαύξηση ισχύος παροχής στην Τ.Κ. Λεβιδίου. ΟΜΟΦΩΝΑ
10. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Κανδήλας. ΟΜΟΦΩΝΑ
11. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Αρτεμισίου. ΟΜΟΦΩΝΑ
12. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στη Δ.Κ. Τρίπολης (περιοχή Μπασιάκου). ΟΜΟΦΩΝΑ
13. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στη Δ.Κ. Τρίπολης (οδ. Αλφειού & Ειρήνης). ΟΜΟΦΩΝΑ
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχόμενων υπηρεσιών. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (“Παρών” ψήφισαν οι παρατάξεις Τζιούμη, Νικολάου)
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (“Παρών” ψήφισαν οι παρατάξεις Τζιούμη, Σμυρνιώτη)
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχόμενων υπηρεσιών. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (“Παρών” ψήφισε η παράταξη Νικολάου)
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (“Παρών” ψήφισε η παράταξη Νικολάου)
18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (“Παρών” ψήφισε η παράταξη Νικολάου)
19. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας. ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 
20. Φωτισμός δημοτικού χώρου Τ.Κ. Λουκά. ΟΜΟΦΩΝΑ
21. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Ειρήνης Μπακόπουλου Δ.Κ. Τρίπολης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (“Παρών” ψήφισε η παράταξη Σμυρνιώτη)
22. Χορήγηση άδειας και μεταβίβαση θέσεων παραγωγού λαϊκών αγορών. ΟΜΟΦΩΝΑ
23. Χορήγηση άδειας χρήσης της Πλατείας Άρεως στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων ίδρυσης της ΓΣΕΕ. ΟΜΟΦΩΝΑ
24. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Θεοκλήτου στη Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης. ΟΜΟΦΩΝΑ
25. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα ιδιοκτησίας Τσιώλη Νικολάου του Ιωάννη (Ο ΠΑΝ) που βρίσκεται στην πλατεία Λεβιδίου ΔΕ Λεβιδίου. ΟΜΟΦΩΝΑ
26. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 88/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (“Παρών” ψήφισε η παράταξη Νικολάου)

27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (“Παρών” ψήφισε η παράταξη Νικολάου)
28. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχόμενων υπηρεσιών. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (“Παρών” ψήφισε η παράταξη Νικολάου)
29. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχόμενων υπηρεσιών. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (“Παρών” ψήφισε η παράταξη Νικολάου)
30. Οικονομική ενίσχυση. ΟΜΟΦΩΝΑ
31. Τροποποίηση των αρ. 47/2011 και 53/1993 αποφάσεων Δ.Σ. περί επιβολής τέλους ακίνητης περιουσίας στο Δήμο Τρίπολης. ΟΜΟΦΩΝΑ
32. Επιστροφή ποσού από (πλέον κατάθεση εκ παραδρομής) στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης. ΟΜΟΦΩΝΑ
33. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια εργαλείων». ΟΜΟΦΩΝΑ
34. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια κάδων απορριμμάτων». ΟΜΟΦΩΝΑ
35. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκατάσταση – συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Δήμου Τρίπολης». ΟΜΟΦΩΝΑ
36. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή χρηματοδότησης από την εταιρεία ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ΟΜΟΦΩΝΑ
37. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια γάλακτος». ΟΜΟΦΩΝΑ
38. Βεβαίωση αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών λόγω απόλυσης υπαλλήλου Δήμου. ΟΜΟΦΩΝΑ
39. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την πάγια προκαταβολή των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών. ΟΜΟΦΩΝΑ
40. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.  ΟΜΟΦΩΝΑ
41. Περί επιχορήγησης του Εξωραϊστικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κερασιάς «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΟΜΟΦΩΝΑ
42. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Μάκρης «Η ΜΠΟΛΕΤΑ». ΟΜΟΦΩΝΑ
43. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάψια. ΟΜΟΦΩΝΑ
44. Ψήφιση πίστωσης για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πλημμυροπαθείς του Δήμου Τρίπολης. ΟΜΟΦΩΝΑ
45. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. ΟΜΟΦΩΝΑ
46. Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και του συνόλου των διαδικασιών και εντύπων του συστήματος, καθώς και έγκριση της Πολιτικής Ποιότητας του Δήμου. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (“Παρών” ψήφισε η παράταξη Νικολάου)
47. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Σκοπής. ΟΜΟΦΩΝΑ
48. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της μνήμης του Προφήτη Ηλία στην Τ.Κ. Γαρέας Δήμου Τρίπολης. ΟΜΟΦΩΝΑ
49. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της μνήμης του Αγ. Παντελεήμονα στην Τ.Κ. Σταδίου Τεγέας Δήμου Τρίπολης, στις 27/7/2018. ΟΜΟΦΩΝΑ
50. Διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της μνήμης του Προφήτη Ηλία στην Τ.Κ. Χωτούσας, Δ.Ε. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης στις 20/7/2018. ΟΜΟΦΩΝΑ