Η αξιοποίηση πόρων από το ΠΕΠ στο επίκεντρο συναντήσεων των ΑμεΑ Πελ/σου

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 10:42

Συναντήσεις  πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Π.ΟΜ.Α.μεΑ.ΠΕΛ  κ. Νίκος Καραλής, συνοδευόμενος από την υπάλληλο της ΕΣΑμεΑ του παραρτήματος Τρίπολης κα Μαίρη Σίδερη, με την Περιφερειακή Σύμβουλο Λακωνίας κα Μαργαρίτα Σπυριδάκου καθώς και με την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Μολάων, στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου  και στη συνέχεια με τον  Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα.

Η αξιοποίηση πόρων από το ΠΕΠ Πελοποννήσου προκειμένου να δημιουργηθούν δομές και υποδομές για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στην Περιφέρεια, αλλά και η βελτίωση των ήδη υφιστάμενων, αποτέλεσε το αντικείμενο της πρώτης συνάντησης  με τον Διευθυντή της Διαχειριστικής Αρχής κο Αντώνη Ψαράκη. Στη συζήτηση αυτή, αναλύθηκαν εκτενώς οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι πόροι στο ΕΣΠΑ για τη βελτίωση των υποδομών εξυπηρέτησης των ΑμεΑ και ιδιαίτερα των παιδιών με αναπηρίες.Για το συγκεκριμένο θέμα, ακολούθησε η αμέσως επόμενη συνάντηση με τον κο Περιφερειάρχη, ο οποίος δηλώνοντας το ενδιαφέρον του και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την υλοποίηση αυτών των δομών, κάλεσε τον πρόεδρο της ΠΟΜΑμεΑ Πελοποννήσου να προβεί σε καταγραφή των απόψεων και των αιτημάτων για τις δομές αυτές στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε στη νέα συνάντηση η οποία προγραμματίζεται την ερχόμενη εβδομάδα, να διαπιστωθεί ποιες προτάσεις  μπορούν να ενταχθούν.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.