Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Λεωνιδίου

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 18:12

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 4ου Κυνηγετικού Συλλόγου Λεωνιδίου προσκαλεί τα µέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 5/07/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30 στην αίθουσα του κλειστού Γυμναστηρίου Λεωνιδίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Έγκριση Απολογισμού έτους 2019Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020

Επιβολή έκτακτης εισφοράς υπέρ Κ.Σ. και Γ’ Κ.Ο.Π.

Ανακοινώσεις – Προτάσεις µελών.

Σε περίπτωση µη απαρτίας (που είναι και το πιο πιθανό) η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ 12/07/2020, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου