Η Γέννηση της Ολυμπιακής Φλόγας στην Τεγέα – The Birth Of The Olympic Flame In Tegea, Arkadia

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2021 20:42
ΦΩΤΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ολυμπιακή Φλόγα συμβολίζει την πάλη και τον καλό αγώνα του ανθρώπου να τελειοποιηθεί. Είναι σύμβολο της φιλίας και της ειρήνης των λαών. Συμβολίζει “το φως του πνεύματος, τη γνώση και τη ζωή”. Η καταγωγή της βρίσκεται στην αρχαία Ελλάδα.

Ο αναβιωτής των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων Πιέρ ντε Κουμπερντέν, είχε υποστηρίξει ότι η Ολυμπιακή Φλόγα, είναι συνδετικό σημείο μεταξύ των παλαιών και σύγχρονων αγώνων και συνιστά την ανανέωση των Ολυμπιακών Αγώνων, που αντλούν τη δύναμη από τους αρχαίους.Η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία και η μεταφορά της στο τόπο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων μέσω λαμπαδηδρομίας, τελέστη για πρώτη φορά και καθιερώθηκε στη σύγχρονη εποχή, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936.

Στο τελετουργικό της αφής, συμμετέχουν η πρωθιέρεια και οι ιέρειες, οι οποίες πραγματοποιούν μια λιτή χορογραφία κατά τη διάρκεια της τελετής. Είναι ντυμένες κατά το αρχαϊκό τρόπο, ενώ ακολουθούν συγκεκριμένη κινησιολογία και χορογραφία.

ΦΩΤΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004

Η αφή πραγματοποιείται στο χώρο του ναού της Ήρας στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Εκεί η πρωθιέρεια ζητά τη βοήθεια του Θεού του ήλιου Απόλλωνα, ώστε να ανάψει η δάδα. Αφού ανάψει η δάδα, η φλόγα μεταφέρεται σε πήλινο αγγείο προς το Στάδιο, με τη συνοδεία των ιερειών. Πριν φτάσει στο Στάδιο κάνει μια στάση στην ιερή ελιά, όπου ένας νέος που έχει εν ζωή και τους δύο γονείς του, κόβει ένα κλαδί, σύμβολο ειρήνης και έπαθλο νίκης που δίνονταν κατά τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες στους νικητές. Φτάνοντας στο Στάδιο, η πρωθιέρεια ανάβει τη δάδα του πρώτου δρομέα και η λαμπαδηδρομία ξεκινά με σκοπό να μεταφέρει την φλόγα στο στάδιο της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων.

PHOTO: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ / HELLENICOLYMPICCOMMITTEE

 

Πώς πάρθηκε και πότε η απόφαση για την τελετή αφής της Ολυμπιακής φλόγας και της λαμπαδηδρομίας ;

ΦΩΤΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ιδέα της αφής της φλόγας και της οργάνωσης της λαμπαδηδρομίας,τέθηκε για πρώτη φορά το 1934 στο χώρο Επισκοπής της Τεγέας.Συγκεκριμένα την Τρίτη 22 Μαΐου 1934 τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ( Δ.Ο.Ε ) βρέθηκαν στην Επισκοπή Τεγέας, μετά από πρόσκληση του τότε δημάρχου Τριπόλεως και του Τεγεατικού Συνδέσμου για επίσημο γεύμα.

Μετά το γεύμα και κάτω από το ίσκιο των τεσσάρων αιωνόβιων πλατάνων στον αρχαιολογικό χώρο της Τεγέας, μίλησαν διάφορα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Μεταξύ αυτών, ήταν και ο Γερμανός Ρέιτερ Φον Χαλτ ο οποίος πρότεινε την αφή της φλόγας στην Ιερά Άλτη, στην Αρχαία Ολυμπία και τη μεταφορά της με λαμπαδηδρομία από αθλητές που θα διέσχιζαν διάφορες χώρες, μέχρι να φτάσει στο στάδιο της χώρας που θα γίνονταν οι ΟλυμπιακοίΑγώνες.Η πρωτότυπη ιδέα που ακούστηκε, προκάλεσε φωνές και γέμισε χαρά όλα τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.Όλοι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους και έβαλαν μπρος για την υλοποίηση της.

Σε ανάμνηση του γεγονότος της πρότασης για την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας και την οργάνωση της λαμπαδηδρομίας, αναρτήθηκε στα υπολείμματα του μεσαιωνικού τείχους της Τεγέας πλάκα, τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγιναν στις 17 Αυγούστου του 1936.

ΦΩΤΟ: http://www.tegeatikos.gr/

Η Τεγέα με μεγάλη ιστορία στον αθλητισμό άφησε το αποτύπωμά της στις σύγχρονες Ολυμπιάδες. Η μαγεία της φύσης και του τοπίου της, οι φιλόξενοι κάτοικοι, αποτέλεσαν έμπνευση στα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την ιδέα της Ολυμπιακής Φλόγας και λαμπαδηδρομίας. Έτσι μετά από δυο χρόνια, το 1936 πραγματοποιείται η πρώτη αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και η πρώτη λαμπαδηδρομία, από την Ολυμπία μέχρι το Βερολίνο για τους 10ους Ολυμπιακούς  Αγώνες.

Κωνσταντίνος Κονδύλης, ο πρώτος λαμπαδηδρόμος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο. – ΦΩΤΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004

Πηγές: https://gr.euronews.comhttp://www.tegeatikos.gr/

Μάριος Τσέλλος (Φοιτητής στο Southern Maine Community College στοτμήμα Sports Management).

 

The Birth Of The Olympic Flame In Tegea, Arkadia

ΦΩΤΟ/PHOTO: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – HELLENIC OLYMPIC COMMITTEE

The Olympic Flame symbolizes man’s struggle towards perfection. It is a symbol of friendship and peace amongst all peoples. It symbolizes ¨the light of spirit, knowledge, and life ¨. Its origin is in ancient Greece.

The revivalist of the modern Olympic Games, Pierre de Coubertin, had argued that the Olympic Flame is a connecting point between the old and modern games and recommended the renewal of the Olympic Games, which draw strength from the ancients.

The torch of the Olympic Flame in ancient Olympia and its transfer to the venue of the Olympic Games through a torch relay, was performed for the first time and was established in modern times, at the Berlin Olympic Games in 1936.

At the touch ritual, the high priestess and the priestesses participate, who perform a simple choreography during the ceremony. They are dressed in the archaic way, while following a specific kinesiology and choreography.

ΦΩΤΟ/PHOTO: ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 – ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2004 ATHENS OLYMPIC GAMES

The torch ceremony takes place at the site of the temple of Hera at the archeological site of Olympia. There the high priestess asks for the help of the sun god Apollo, so that the torch can be lit. After the torch is lit, the flame is transferred in a clay vessel to the Stadium, accompanied by the priestesses. Before reaching the Stadium, a stop is made at the sacred olive tree, where a young man who has both his parents alive, cuts a branch, a symbol of peace and a victory prize given to the winners during the ancient Olympic Games. Arriving at the Stadium, the priestess lights the torch of the first runner and the torchlight procession begins in order to transfer the flame to the stadium of the Olympic Games ceremony.

 

How was the decision made for the Olympic flame and torch relay ceremony made and when?

ΦΩΤΟ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

The idea of ​​the Olympic Torch and organizing the torch relay was first put forward in 1934 at the Diocese of Tegea, Arkadias. Specifically, on Tuesday, May 22, 1934, the members of the International Olympic Committee (IOC) met at the Diocese of Tegea,Arkadias, at the invitation of the then mayor of Tripoli and the TegeatianAssociation for a formal dinner.

After the meal and under the shade of the four centuries-old plane trees at the archeological site of Tegea,Arkadias, various members of the International Olympic Committee spoke. Among them was the German Reiter von Halt, who suggested that the flame be torched in the Holy Altai, Ancient Olympia, and transported by torchbearers of athletes who would cross various countries, until it reached the stadium of the country where the Olympics Games would take place.  The original idea that was heard, filled all the members of the International Olympic Committee with joy. Everyone expressed their enthusiasm and pushed for its implementation.

In commemoration of the fact of the proposal for the torch of the Olympic Flame and the organization of the torch relay, a plaque was hung on the remains of the medieval wall of Tegea,Arkadia, the unveiling of which took place on August 17, 1936. 

ΦΩΤΟ/PHOTO: http://www.tegeatikos.gr/

Tegea,Arkadias, with a long history in sports, left its mark on the modern Olympics. The magic of nature and its landscape, the hospitable inhabitants, inspired the members of the International Olympic Committee for the idea of ​​the Olympic Flame and torchlight procession. Thus, after two years, in 1936, the first torch of the Olympic Flame takes place in Ancient Olympia and the first torchlight procession, from Olympia to Berlin for the 10th Olympic Games.

Κωνσταντίνος Κονδύλης, ο πρώτος λαμπαδηδρόμος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο. / Konstantinos Kondilis, The first torchbearer at the Olympic Games of 1936 at Berlin. – ΦΩΤΟ/PHOTO: ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 – ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2004 ATHENS OLYMPIC GAMES

SOURCES:
Websites: https://gr.euronews.comhttp://www.tegeatikos.gr/

– MariosTsielos (Student at Southern Maine Community College, majoring in Sports Management).