Η Κομισιόν ζητεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οικονομικές κυρώσεις κατά της Πολωνίας

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021 14:59
ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στην Πολωνία για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την απόφαση προσωρινών μέτρων του Δικαστηρίου (της 14ης Ιουλίου 2021). Η εντολή σχετίζεται με τη λειτουργία του πειθαρχικού τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολωνίας και την αναστολή περαιτέρω διατάξεων του πολωνικού δικαίου που επηρεάζουν την δικαστική ανεξαρτησία. Η Επιτροπή ζητεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επιβάλει ημερήσια χρηματική ποινή στην Πολωνία για όσο διάστημα τα μέτρα που επιβάλλονται με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν εφαρμόζονται πλήρως.

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να στείλει προειδοποιητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ στην Πολωνία επειδή δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου (της 15ης Ιουλίου 2021) που διαπίστωσε ότι το πολωνικό δίκαιο σχετικά με το πειθαρχικό καθεστώς κατά των δικαστών δεν είναι συμβατό με το δίκαιο της ΕΕ. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η πολωνική απάντηση στη σημερινή προειδοποιητική επιστολή δεν είναι ικανοποιητική, ως επόμενο βήμα η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει για άλλη μια φορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ.