Η μεταφορά αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη συνεδρίαση της ΕΝΠΕ

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 09:39

Το θέμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τη μεταφορά από αυτή στις Περιφέρειες αρμοδιοτήτων, αλλά και στελεχιακού δυναμικού, συζητήθηκε μεταξύ άλλων στην τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ, την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, στην οποία μετείχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Στη συνεδρίαση εκφράστηκε η θέση ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η σχετική διαδικασία ώστε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να διατηρήσει αποκλειστικά τις αρμοδιότητες εκείνες που έχουν περιεχόμενο κρατικής εξουσίας και την μεταφορά τους δεν την επιτρέπει το Σύνταγμα (μεταξύ των οποίων η διαχείριση των δασών και των υδατικών πόρων).