Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Αρκαδίας

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 12:14

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΣ Αρκαδίας, η νέα Εκτελεστική Επιτροπή συνεδρίασε στα γραφεία της Ένωσης, με σκοπό της συγκρότησή της σε σώμα. Τα αποτελέσματα της συνεδρίασης αυτής είχαν ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεωργόπουλος Σταύρος
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασιλόπουλος Ιωάννης
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαμαντόγιαννης Γεώργιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουρούσιας Γεώργιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καρνέζης Χρήστος
ΤΑΜΙΑΣ: Σπέντζος Βασίλειος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Λάγιος Αθανασίος
ΜΕΛΗ: Μπέλτσος Σωτήριος, Παλιογιάννης Θεόδωρος