Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 14:14

Με σχετική ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αρκαδίας, γνωστοποίησε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη συνεδρίασή του στις 3 Ιουνίου 2020. Αναλυτικά το σχετικό απόσπασμα πρακτικού με τη νέα σύνθεση έχει ως εξής:

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΜΠΡΟΥΜΑΣ Αριστείδης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Γεώργιος
ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ Γεώργιος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
ΤΑΜΙΑΣ ΜΠΡΟΥΜΑ Ευσταθία
ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΡΖΗΣ Παναγιώτης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΑΛΟΥΜΗΣ Νικόλαος
ΜΕΛΗ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ Παναγιώτης
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων
ΣΙΑΚΩΤΟΣ Νικόλαος
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Ευστάθιος
ΠΑΝΟΥΣΗ Παναγιώτα
ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ Ευάγγελος