Οι τελικοί πίνακες κατάταξης και πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 15:02

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες κατάταξης και πρόσληψης προσωπικού κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών ,που προσκόμισαν οι προσληπτέοι, για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.