Ειδική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης την 1η Φεβρουαρίου

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019 21:08

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση του ΔΣ Μεγαλόπολης

Σας προσκαλούμε όπως, την 1η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική ειδική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ