Ειδική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019 18:18
Το Δημαρχείο Λεωνιδίου

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής

 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση (17/2019), που θα γίνει στο Λεωνίδιο στην αίθουσα Βιβλιοθήκης του πρώην Δημοτικού καταστήματος την 8/9/2019ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα, με τα εξής θέματα:

Θέμα 1ο: Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Προεδρεύων Σύμβουλος)

Θέμα 2ο: Εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Διαμαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου