Ιερή Παράκληση για την αναχώρηση των λειψάνων των πολιούχων Τριπόλεως

Σάββατο, 26 Μαΐου 2018 16:25

Σς γνωρίζομεν τι τήν Τρίτην 29 Μαΐου 2018 καί περί ραν 7ην πογευματινήν, θά τελεσθ ες τόν ες τόν ερόν Ναόν Νεομάρτυρος Παύλου, Πολιούχου Τριπόλεως, ερά Παράκλησις πί τ ναχωρήσει κ το ερο Ναο τούτου τν ερν Λειψάνων τν Πολιούχων Τριπόλεως, γίων Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου καί ερόν Τρισάγιον πέρ ναπαύσεως τς ψυχς το οιδίμου Ατοκράτορος καί Βασιλέως μν Κωνσταντίνου ΙΑ΄ το Παλαιολόγου καί πάντων τν κατά τήν λωσιν τς Κωνσταντινουπόλεως πεσόντων καθώς καί πάντων τν θυμάτων τς πί τετρακοσίων χρόνων τουρκικς τυρρανίας το θνους μας.

ν συνεχεί θά μιλήση Πρόεδρος τς ν θήναις νώσεως Τριπολιτν ττικς,  κ. Φώτιος Τούντας, Καθηγητής Θεολόγος.Σς προσκαλομεν νά συμμετάσχετε στίς νωτέρω πνευματικές κδηλώσεις πού πολλά χομε νά λάβωμε π’ ατές καί νά φεληθομε.

κ τς ερς Μητροπόλεως