Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τρίπολης | Όσα συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της Τετάρτης (02/10)

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019 17:26

Mε 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε το μεσημέρι της Τετάρτης (02/10) στο νέο Δημαρχείο η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τρίπολης.

Το πρώτο θέμα αφορούσε στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθειες για τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου για το έτος 2020, ενώ όλα τα υπόλοιπα θέματα αφορούσαν σε ορισμούς δικηγόρων για να εκπροσωπήσουν τον Δήμο Τρίπολης σε διάφορες υποθέσεις.Τα 22 αυτά θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα, ενώ συζητήθηκαν και δυο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το πρώτο αφορούσε στο έργο της “συντήρησης της υπάρχουσας στέγης επιχρισμάτων και αντικατάστασης φωτιστικών στο 10 Δημοτικό σχολείο”.

Στο θέμα αυτό καταγράφηκε η αντίδραση του πρώην Δήμαρχου κ.Δημήτρη Παυλή ο οποίος ζήτησε να επαναληφθεί η διαδικασία κατάθεσης προσφορών από εργολάβους, καθώς θεώρησε πολύ υψηλό το κόστος για το συγκεκριμένο έργο. «Είμαστε σοβαροί; Θα δεχτούμε τέτοια προσφορά; Να επαναλάβουμε τον διαγωνισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Παυλής με τον πρόεδρο της  οικονομικής επιτροπής κ.Τσαγγαρέλη να εξηγεί, πως κάτι τέτοιο θα οδηγούσε τον ανάδοχο σε προσφυγή με αποτέλεσμα να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις στο έργο. Επιπλέον επισήμανε, πως η επιτροπή διαπραγμάτευσης ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία για την επιλογή του αναδόχου, ανάμεσα στις τρεις προσφορές που κατατέθηκαν.

«Να φτιάξουμε το σχολείο, να μην έχουμε θέμα με τα παιδιά», δήλωσε με την σειρά του ο κ.Σταμάτης, ενώ ο Αντιδήμαρχος κ.Λαγός (που αναπλήρωνε την Αντιδήμαρχο κα.Καρούντζου) τόνισε, πως το θέμα πρέπει να “τρέξει”, γιατί είναι επείγον.

Αξίζει να σημειώσουμε, πως κατατέθηκαν τρεις προσφορές με το κόστος του έργου να ανέρχεται – μετά την επιλογή της προσφοράς του εργολάβου που αναδείχθηκε τελικά ανάδοχος – στα 49.284 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) και άρα 61.112 με ΦΠΑ.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με τον κ.Παυλή να ψηφίζει «κατά».

Ακολούθως συζητήθηκε το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, που αφορούσε σε ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου, το οποίο και ψηφίστηκε ομόφωνα.