Ηλιας Κούρος: Πρωταρχικό μας μέλημα η βελτίωση των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ (video)

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 19:04

Με ομόφωνη απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης, ενέκρινε τη διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων για στέγαση του Κ.Α.Π.Η και του παραρτήματός του στην Τρίπολη.

Το Δημοτικό ραδιόφωνο Τρίπολης συνάντησε των πρόεδρο του Νομικού προσώπου Τρίπολης,κ. Ηλία Κούρο, ο οποίος μας ανέλυσε τον σκοπό της νέας μίσθωσης των ακινήτων που στεγάζεται το ΚΑΠΗ, τονίζοντας ότι πρωταρχικό του μέλημα, αλλά και ολόκληρου του συμβουλίου, είναι η βελτίωση των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ.Οι μισθώσεις των κτηρίων αυτών λήγουν στις 31-12-2020 και 31-12-2020 αντίστοιχα.

Προτεινόμενες προϋποθέσεις για την εκμίσθωση ακινήτων, εξ αιτίας της ιδιαιτερότητας των αναγκών των μελών του Κ.Α.Π.Η. είναι:

α) τα προς ενοικίαση κτήρια να βρίσκονται σε ακτίνα 350 μέτρων από την πλατεία Αγ. Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων όλων των πλατειών που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και

β) Οι χώροι που θα αναζητηθούν προς μίσθωση να είναι, για μεν το κεντρικό Κ.Α.Π.Η, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις κύριες παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής περίπου 250 τμ, για δε το παράρτημά του, περίπου 160 τ.μ.