“Ημέρα καριέρας” από το Πα.Πελ…

Πέμπτη, 17 Μάιος 2012 16:11

“ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ” ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την διευκόλυνση της εισόδου και παραμονής των φοιτητών στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επαγγελματικό στίβο, διοργανώνει «Ημέρα Καριέρας» την Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 και ώρα 11:30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Ο.Α.Ε.Δ. (Τέρμα Καραϊσκάκη) στην Τρίπολη.Η «Ημέρα Καριέρας» παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας και με τις δυνατότητες απασχόλησης τους. Επιτυχημένοι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Οικονομικών Επιστημών, θα καταθέσουν την προσωπική τους εμπειρία από την παραγωγική διαδικασία, θα παρουσιάσουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν, το προφίλ των αποφοίτων που προσλαμβάνονται συνήθως σε αυτές, τις διαδικασίες επιλογής ανθρώπινου δυναμικού.

Συμμετέχουν: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, VIRTUAL TRIP GROUP, PROFILE Systems & Software, HelioSpherA, ΠΕΛΑΝ Α.Ε., COSTA NAVARINO.