Ινστιτούτο Σπάρτης | 1η Συνάντηση Συλλογικών Φορέων Σπάρτης

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 15:38

Το Ινστιτούτο Σπάρτης  προσκαλεί τους Φορείς, τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους, τις εθελοντικές ομάδες και τα μεμονωμένα πρόσωπα που εμπλέκονται στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα του Δήμου Σπάρτης, να παρευρεθούν στην

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ-2020την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020, 6-9μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Διοικητηρίου της Π.Ε.  Λακωνίας.

Στόχος της συνάντησης είναι:

  1. Η ενημέρωση των συλλογικών φορέων για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίδονται μέσω διαφόρων προγραμμάτων
  2. Η συζήτηση σχετικά με την δυνατότητα ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων εκ μέρους των συλλογικών φορέων με στόχο την ανταλλαγήκαι την ανάπτυξη συνεργειών
  3. Ο σχεδιασμός από κοινού δράσεων των φορέων με στόχο την δημιουργία πολιτιστικών προϊόντων με τοπικό χαρακτήρα και εξωστρεφή δυναμική
  4. Η ανασκόπηση των πολιτιστικών πεπραγμένων στο δήμο μας και η αξιολόγηση της ωφελιμότητας και της βιωσιμότητάς τους
  5. Η παρουσίαση των θέσεων και των προτάσεων ενός νέου τρόπου κοινής και αποδοτικής οργάνωσης και
  6. Η διαμόρφωση πρότασης πολιτιστικής πολιτικής στον Δήμο Σπάρτης με στόχο την εξοικονόμηση πόρων για την καλύτερη δυνατή ανάδειξη των δημιουργικών δράσεων πολιτισμού και αθλητισμού των συλλογικών φορέων του Δήμου μας

Στην συνάντηση θα κληθεί να συμμετέχει το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης και η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Σε λίγες μέρες θα σας σταλεί ένα ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση  προκειμένου να ανιχνεύσουμε σημαντικά για την λειτουργία των συλλογικών φορέων ζητήματα.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη, καθώς ευελπιστούμε ότι θα τεθούν οι βάσεις για μια νέα και πολιτιστικά γόνιμη περίοδο για την Σπάρτη.

Για το ΔΣ του Ινστιτούτου Σπάρτης

Η Πρόεδρος

Αναστασία Κανελλοπούλου