Υπογράφτηκε η απόφαση για τον εκσυγχρονισμό του Πνευματικού Κέντρου της Τρίπολης!

Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2018 20:14

Την αποκατάσταση και ανάδειξη του εμβληματικού «Αποστολοπουλείου» πνευαμτικού Κέντρου της Τρίπολης προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Οικονομομίας και Ανάπτυξης.

Ουσιαστικά, εγκρίθηκαν χρήματα για έργα στο πνευματικό Κέντρο από ευρωπαϊκούς πόρους, προκειμένου να λειτουργήσει ως εστία πολιτιστικής δραστηριότητας.Πρόκειται για έργο  που εντάσσονται στη δεύτερη φάση της δράσης «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), με  απόφαση την οποία υπέγραψε η Ειδική Γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, Ευγενία Φωτονιάτα.

Στο έργο θα περιλαμβάνεται η πλήρης και δημιουργική επανάχρηση ολόκληρης της επιφανείας του, ο πλήρης εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του (οπτικοακουστικού, μεταφράσεων, ηλεκτρονικών συστημάτων, καθισμάτων κα), των συστημάτων πυρασφάλειας, και των δυνατοτήτων της πρόσβασης των ΑΜΕΑ σε όλους τους ορόφους.

Ήδη στην πρώτη φάση του Προγράμματος, τον Ιούνιο, έχουν ενταχθεί 12 ανενεργά εμβληματικά δημοτικά κτίρια, με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ και έτσι, μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ.

Για τα νέα έργα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε:  «Σε συνεργασία με τους Δήμους, προχωρούμε στην υλοποίηση νέων έργων που αναδεικνύουν και μετατρέπουν αναξιοποίητα κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας σε εστίες πολιτιστικής, τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας».