Υπόμνημα της Επιτροπής πολιτών για την ανάδειξη του Δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης και των υπογείων του

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021 12:32

Υπόμνημα προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, κατέθεσε η Επιτροπή πολιτών για την ανάδειξη του Δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης με θέμα “Υπόγεια Δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης”

Αναλυτικά το Υπόμνημα:  Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της σχετικής δημόσιας εργολαβικής εταιρείας του, θα προχωρήσει σε ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης. Αρμόδιο στέλεχος της εταιρείας μας πληροφόρησε ότι θα υπάρξει παρέμβαση στα υπόγεια με τη διάνοιξη φρεατίου για την εγκατάσταση ανυψωτήρα (ασανσέρ). Η απόφαση αυτή προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό για μία ακόμα ενέργεια που πιθανόν δημιουργήσει νέα προβλήματα στην προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των υπογείων, τα οποία και η υπηρεσία σας αναγνωρίζει ως πολύ σημαντικό μνημείο μαρτυρίας για την περίοδο 1940-1949.

Η υπηρεσία σας με το αναφερόμενο σχετικό έγγραφο θεωρεί σημαντική την ανάδειξη του εξαίρετου μνημείου του Δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης με ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη των υπογείων του. Επιπρόσθετα και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Π. Νίκας έχει δεσμευτεί δημόσια ότι θα φροντίσει να παραχωρηθεί το σύνολο των υπογείων αιθουσών και ότι η Περιφέρεια θα αναλάβει το κόστος των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης.

Η μαρτυρική Τριπολιτσά της τουρκοκρατίας και της Επανάστασης με χιλιάδες θύματα στα Ορλοφικά, στις μάχες στα Τρίκορφα, στο Μανιάκι και αλλού, όπως και στις εμφύλιες συρράξεις, η Τριπολιτσά που ισοπεδώθηκε από τον Ιμπραήμ πασά, δεν έχει, 200 χρόνια από την έναρξη του αγώνα της ανεξαρτησίας μουσειακό χώρο για την συντήρηση της πλούσιας ιστορικής μνήμης.

Πιστεύουμε ότι το Δικαστικό Μέγαρο Τρίπολης, το πλέον εμβληματικό κτίριο της πόλης, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις απονομής δικαιοσύνης. Τούτο δε αναγνωρίζουν όλοι οι θεσμοί και οι φορείς της. Η ανακαίνισή του μπορεί να βελτιώσει προσωρινά την κατάσταση, δεν λύνει όμως τα προβλήματα. Η ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου, ή η μεταφορά του στο στρατόπεδο “Θ. Κολοκοτρώνης” όταν ανασταλεί η λειτουργία του τελευταίου, είναι επιτακτικά αναγκαία. Υπάρχουν άλλωστε περιπτώσεις μεταφοράς δικαστικών υπηρεσιών τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πόλεις όπου αποδόθηκαν σε άλλες χρήσεις κυρίως στην υπηρεσία του πολιτισμού.

Με αυτές τις σκέψεις παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις εργασίες που προγραμματίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ιδιαίτερα στα υπόγεια του Δικαστικού Μεγάρου, όπως και για την συντήρηση των δύο αιθουσών με τοιχογραφήματα για τις οποίες υπάρχει σχετική μελέτη. Παρακαλούμε επίσης να μας ενημερώσετε για τις προτάσεις σας για τις υπόλοιπες αίθουσες των υπογείων και συνολικά για το κτίριο.

Για την επιτροπή πολιτών

Παναγιώτης Βέμμος                                                       Κώστας Ζαχαριάς