Υποτροφίες για φοιτητές με καταγωγή από τη Γορτυνία από το Ιδρυμα Σακελλαρίου

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 18:02

Η Δ.Ε. Επιτροπή του «Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γεωργίου και Αννης
Σακελλαρίου» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δύο (2) υποτροφίες
για νεοεισαχθέντες φοιτητές σε Α.Ε.Ι. –Τ.Ε.Ι., καταγόμενους κατά προτίμηση από
την επαρχία Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας (γεννηθέντες στη Γορτυνία ή με πατέρα
ή μητέρα που γεννήθηκε στη Γορτυνία). Επί ανυπαρξίας Γορτυνίων, από τις λοιπές
επαρχίες του Νομού ή όλης της επικράτειας. Κύριο κριτήριο ο βαθμός αποφοίτησης
από το Λύκειο (άνω του 18,5).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι τις 31/10/2021. Πληροφορίες για τα
δικαιολογητικά στα γραφεία του Ιδρύματος, Πατησίων 14, 7 ος όροφος, γραφείο 6,
τηλ. 210.38.27.941 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-12:00) καθώς και στην
ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.idrymasakellariou.gr).Αθήνα, Σεπτέμβριος 2021
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ