Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Μέτρο «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019 15:12

Εκδόθηκε α) η τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και β) η απόφαση Ένταξης Πράξεων των εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης της εν λόγω Πρόσκλησης.

Στην απόφαση περιλαμβάνεται αναλυτικά η συνολική κατάταξη δικαιούχων ανά γεωγραφική περιοχή-Περιφέρεια, με ξεχωριστή καταχώρηση δικαιούχου ανά δράση, καθώς και το μέγιστο συνολικό ποσό ένταξης δικαιούχου, για το συνολικό χρόνο των δεσμεύσεων του Μέτρου 11.Η απόφαση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ