Κατάλληλες για κολύμβηση οι θαλάσσιες περιοχές του Δήμου Άργους Μυκηνών-Συνεχείς έλεγχοι και στο πόσιμο νερό

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022 12:39

 

Έπειτα από μετρήσεις και ελέγχους, χημικούς και μικροβιολογικούς που διενεργήθηκαν τον Ιούνιο του 2022, διαπιστώθηκε ότι τo θαλασσινό νερό των περιοχών Μύλων, Νέα Κίου , Κιβερίου είναι απόλυτα ασφαλές για τους λουόμενους καθώς οι δειγματοληπτικοί  έλεγχοι πιστοποίησαν ότι είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην ΚΥΑ 8600/416/E103, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 356/τΒ/26-2-2009 σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ που αφορά στην ποιότητα ακτών κολύμβησης.Η ΔΕΥΑΑΡΜ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες διενεργεί συνεχείς ελέγχους και στο πόσιμο νερό σε πιστοποιημένα εργαστήρια, τις αναλύσεις των οποίων αναρτά κάθε μήνα, στην επίσημη ιστοσελίδα της https://deyaar-m.gr/  για την άμεση ενημέρωση του κοινού. Σύμφωνα με τις μετρήσεις καταλληλότητας του πόσιμου νερού η φυσικοχημική και μικροβιολογική ποιότητα του είναι εξαιρετικά καλή.

5399_28_322440576_0009000_1

5399_28_322440577_0009000_1

5399_28_322440575_0009000_1