Καταγγελία σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Μεσσηνίας κατά Δημάρχου Καλαμάτας

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018 08:48

Με σχετικό έγγραφό του το Σωματείο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Μεσσηνίας, με ομόφωνη απόφασή του καταγγέλλει τον Δήμαρχο Καλαμάτας για την ενέργειά του να καθαιρέσει από Προϊστάμενο τμήματος τον συνάδελφο Νικόλαο Πατσαρίνο και τοποθέτησή του ως απλό υπάλληλο.

Αναλυτικά η καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Μεσσηνίας, αναφέρει αναλυτικά:«Το Δ.Σ. του Σωματείου εργαζομένων Ο.Τ.Α Ν. Μεσσηνίας με ομόφωνη απόφαση του, καταγγέλλει τον Δήμαρχο Καλαμάτας και ζητά την αποκατάσταση της αδικίας προς τον συνάδελφο και μέλος του Σωματείου μας ΠΑΤΣΑΡΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ και συγκεκριμένα:

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας με την 174/23844/15-06-2018 απόφαση του καθαίρεσε από Προϊστάμενο Τμήματος τον συνάδελφο Πατσαρίνο Νικόλαο, και με την 182/24203/19-6-2018, άλλη απόφαση του τον τοποθέτησε ως απλό υπάλληλο στο Τμήμα Μελετών, Τοπογραφικών Αποτυπώσεων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Ο ανωτέρω συνάδελφος και μέλος του Σωματείου μας είχε κριθεί προϊστάμενος Τμήματος με καθόλα νόμιμα διαδικασίες από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α Ν. Μεσσηνίας.

Η βασική αιτιολογία του Δημάρχου Καλαμάτας και η οττοία αφορά το μέγεθος των αδειών που λαμβάνει ο ανωτέρω συνάδελφος δεν ευσταθεί καθώς οι ανωτέρω άδειες είναι θεσμοθετημένες από την Πολιτεία (Καλλικράτης) και σκοπό έχουν την εύρυθμη λειτουργία του Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης τον οποίο θεσμό υπηρετεί ο συνάδελφος Πατσαρίνος Νικόλαος.

Το Δ.Σ. του Σωματείου εργαζομένων Ο.Τ.Α Ν. Μεσσηνίας καλεί τον Δήμαρχο Καλαμάτας σύμφωνα με τα όσα νόμιμα προβλέπονται στον Δημοτικό Υπαλληλικό Κώδικα να προβεί στην ανάκληση των ανωτέρω αποφάσεων προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η κατάφορη αδικία σε βάρος του μέλους του Σωματείου μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ».