Κατάργηση του ειδικού τέλους 80% στα τιμολόγια ύδρευσης ανακοίνωσε η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020 12:17

Η Πρόεδρος  της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας κα Αναγνωστάκου Χριστίνα ανακοινώνει ότι:

Για πρώτη φορά στα 10 χρόνια λειτουργίας της η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας προχωράει σε αλλαγή του Κανονισμού Τελών Ύδρευσης, καταργώντας το ειδικό τέλος 80% στα τιμολόγια ύδρευσης.Για το σκοπό αυτό εκπόνησε και εφάρμοσε νέα οικονομοτεχνική μελέτη, βασιζόμενη σε δεδομένα από την εννιαετία 2010-2019 και με πρόβλεψη 5ετίας, προκειμένου να επαναπροσδιορίσει τα νέα τέλη ύδρευσης στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας.

Με την κατάργηση του ειδικού τέλους (80%)και τον επαναπροσδιορισμό των επιμέρους κλιμακίων αξίας προκύπτει σχετική μείωση στις δαπάνες που καλούνται να καταβάλουν οι δημότες μέσω των λογαριασμών ύδρευσης, με βάση τον νέο Κανονισμό, όπως φαίνεται και στους παρακάτω συγκριτικούς πίνακες.

Τα νέα κλιμάκια της τιμολόγησης, που αφορούν την αξία ύδατος ανά κατηγορία τιμολόγησης (πεδινά ή ορεινά, με ή χωρίς αντλιοστάσιο, σταυλαποθήκες), σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 64/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΚ, (εγκρίθηκε με την υπ. αρίθμ. 144/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας), έχουν ως εξής: 

ΠΕΔΙΝΑ Κατανάλωση ύδατος

 (m3)

Κόστος

κατανάλωσης ύδατος

(€/m3)

Οικιακό

με αντλιοστάσιο

0-25 0,28
25-50 0,35
50-100 0,53
100-200 0,85
200-99999 1,7

 

ΠΕΔΙΝΑ Κατανάλωση ύδατος

(m3)

Κόστος

κατανάλωσης ύδατος

(€/m3)

Επαγγελματικό

με αντλιοστάσιο

0-25 0,4
25-50 0,6
50-100 0,9
100-99999 1,4

 

ΠΕΔΙΝΑ Κατανάλωση ύδατος

(m3)

Κόστος

κατανάλωσης ύδατος

(€/m3)

Οικιακό

χωρίς αντλιοστάσιο

0-25 0,27
25-50 0,33
50-100 0,41
100-200 0,74
200-99999 1,7

 

ΠΕΔΙΝΑ Κατανάλωση ύδατος

(m3)

Κόστος

κατανάλωσης ύδατος

(€/m3)

Επαγγελματικό

χωρίς αντλιοστάσιο

0-25 0,35
25-50 0,55
50-100 0,8
100-99999 1,4

 

ΟΡΕΙΝΑ Κατανάλωση ύδατος

(m3)

Κόστος

κατανάλωσης ύδατος

(€/m3)

Οικιακό

με αντλιοστάσιο

0-25 0,3
25-50 0,4
50-100 0,55
100-200 0,7
200-99999 1,4

 

ΟΡΕΙΝΑ Κατανάλωση ύδατος

(m3)

Κόστος

κατανάλωσης ύδατος

(€/m3)

Επαγγελματικό

με αντλιοστάσιο

0-25 0,4
25-50 0,55
50-100 0,7
100-99999 1,4

 

ΟΡΕΙΝΑ Κατανάλωση ύδατος

(m3)

Κόστος

κατανάλωσης ύδατος

(€/m3)

Οικιακό

χωρίς αντλιοστάσιο

0-25 0,25
25-50 0,3
50-100 0,48
100-200 0,75
200-99999 1,4

 

ΟΡΕΙΝΑ Κατανάλωση ύδατος

(m3)

Κόστος

κατανάλωσης ύδατος

(€/m3)

Επαγγελματικό

χωρίς αντλιοστάσιο

0-25 0,3
25-50 0,45
50-100 0,75
100-99999 1,4

 

  Κατανάλωση ύδατος

 (m3)

Κόστος

κατανάλωσης ύδατος

(€/m3)

Σταυλαποθήκη 0-20 0,55
20-40 0,80
40-9999 3,50

Στις ως άνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13% που αφορά την αξία του ύδατος καθώς και πάγιες χρεώσεις.

Η αλλαγή του Κανονισμού Τελών Ύδρευσης αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας που γίνεται ώστε η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας να καταστεί υγιής οργανισμός και να επιτελέσει τον κοινωνικό της ρόλο, με την προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες και  πάντα με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας.