Κατασκευή τεχνικού έργου στη Γέφυρα Σερά

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016 08:37

Ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που αφορούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της Δημητσάνας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Γορτυνίας ήταν η κατασκευή νέας γέφυρας στο λεγόμενο «Γεφύρι του Σερά»*.

Αποτελεί ένα έργο το οποίο θα συμβάλλει στην αποφυγή ατυχημάτων που δυστυχώς συμβαίνουν συχνά στην υπάρχουσα παλαιά χάραξη.Είναι ευτύχημα για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά να καταφέρουμε να βάζουμε έστω και ένα μικρό λιθαράκι στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου λύνει σήμερα με τη δημοπράτηση του έργου (προϋπολογισμού € 150.000) ένα σημαντικό πρόβλημα της περιοχής κάνοντας πράξη τα αιτήματα των πολιτών.

Νικόλαος Γ. Γιαννακόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός – M.Sc.

*Το Γεφύρι Σερά γεφυρώνει το Λούσιο στο πιο στενό του σημείο, στη διασταύρωση για το χωριό Σέρβου, επί του δημοσίου δρόμου Καρκαλού-Δημητσάνας.