Καθαρίστηκε η καταβόθρα Κανατά και τα ρέματα σε Σκοπή, Φτέρη και Ζευγολατιό (ph)

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 11:10

Ολοκληρώθηκε το έργο καθαρισμού της καταβόθρας Κανατά, όπως επίσης ρεμάτων και ποταμών στις περιοχές της Σκοπής, της Φτέρης και του Ζευγολατιού.

Στην Αρκαδία συνεχίζονται από την Περιφερειακή Ενότητα οι εργασίες διάνοιξης και καθαρισμού ρεμάτων στις περιοχές όλων των δήμων, προκειμένου να προληφθούν πλημμυρικά φαινόμενα κατά την διάρκεια του χειμώνα.