Και η Μεγαλόπολη εντάχθηκε στον e-ΕΦΚΑ

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 18:06

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 23/11/2020  το Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Μεγαλόπολης το οποίο  υπάγεται  στην ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   θα  εξυπηρετεί  ασφαλισμένους και συνταξιούχους   χωρικής αρμοδιότητας  εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες από τις  διατάξεις  του  άρθρου 34, παρ 13 ,  εδαφ. ζ  του Π.Δ. 8/2019,όπως ισχύει.

Ο τρόπος λειτουργίας του εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του e- ΕΦΚΑ  και αποτελεί σημαντική αλλαγή στη λειτουργία του φορέα αποσκοπώντας στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ