Κεντρικός ομιλητής στο πανελλήνιο συνέδριο management υπηρεσιών υγείας ο Γ. Μπέζος

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014 05:24

Βασικός τίτλος του φετινού συνεδρίου: «Το έξυπνο Νοσοκομείο-Καινοτόμες Ιδέες-Καλές Πρακτικές»

Από τους κεντρικούς ομιλητές θα είναι στο φετινό 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο management Υπηρεσιών Υγείας  ο Διοικητής του Γ.Ν Μεσσηνίας κ.Γιώργος Μπέζος που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο σε ξενοδοχείο της Αθήνας.Φέτος, το Πανελλήνιο Συνέδριο  management Υπηρεσιών Υγείας που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας έχει ως κεντρικό τίτλο «Το Έξυπνο Νοσοκομείο-Καινοτόμες Ιδέες-Καλές Πρακτικές» και κυρίαρχο σκοπό έχει να παρουσιαστούν έξυπνοι και αποτελεσματικοί τρόποι εξοικονόμησης πόρων.

Ο Διοικητής του Γ.Ν Μεσσηνίας Γιώργος Μπέζος έχει ήδη προσκληθεί προκειμένου να μιλήσει στα στελέχη του χώρου Υγείας για  τις τέσσερις (4) καινοτόμες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και που θα επιφέρουν εξοικονόμηση πόρων της τάξεως 1.000.000€ έως 1.500.000€.

Ειδικότερα αναφερόμαστε εξής παρακάτω δράσεις:

1. Τα οικονομικά και περιβαντολογικά οφέλη από την εγκατάσταση του ηλιοθερμικού συστήματος στην οροφή του Νοσοκομείου και την μερική υποκατάσταση του πετρελαίου. Από το 1ο χρόνο λειτουργίας αυτού του σημαντικού έργου καταγράφεται μια εξοικονόμηση πόρων της τάξεως 300.000€.

2. Τα οικονομικά οφέλη από την εγκατάσταση συγκροτήματος παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσεως που διασφαλίζει την αυτονομία και την απεξάρτηση του Νοσοκομείου στο τομέα αυτό. Σε 20 ημέρες ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία. Το νοσοκομείο δαπανά σε ετήσια βάση για την προμήθεια υγρού οξυγόνου 400.000€

3. Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου της βιοκλιματικής αναβάθμισης που αφορά τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους του Νοσοκομείου με την εφαρμογή των ψυχρών υλικών στις όψεις των κτιριακών εγκαταστάσεων και την προσθήκη θερμομόνωσης στα δώματα της οροφής.

4. Τα οικονομικά οφέλη από την εγκατάσταση φωτοβολταικού συστήματος όπου θα τοποθετηθούν πάνελ πάνω σε στέγαστρα στους χώρους του parking και θα διασφαλίζουν για το Νοσοκομείο την δυνατότητα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μειώνοντας σημαντικά  τη συγκεκριμένη δαπάνη.