Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 11:40

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος –
Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη και ειδικότερα εντός της
σήραγγας Ραψομάτη

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Αρκαδίας, αποφασίστηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος –
Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη, από την Χ/θ 182,900 έως την χ/θ 185,600 (σήραγγα Ραψομάτη και στα δύο ημιστέγαστρα στη συνέχεια αυτής, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα ), με στόχο την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Από την Δευτέρα 01-06-2020 και ώρα 09.00 έως την Παρασκευή 05-06-2020 και ώρα
16.00, αποκλεισμός της κυκλοφορίας στη σήραγγα Ραψομάτη και στα δύο ημιστέγαστρα στη
συνέχεια αυτής, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα και παράκαμψη της κυκλοφορίας (προς
Καλαμάτα) και μετάθεσή της στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Αθήνα (Ραψομάτη-Α).

 Από τον κλάδο αυτό, θα εξυπηρετηθούν αμφότερες οι κατευθύνσεις, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας έκαστη (contraflow).

Η κοινοπραξία κατασκευής «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», υποχρεούται για την τοποθέτηση και συντήρηση
της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.).

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 57 /23-3-1999) ως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ