ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 5ΕΝΤΕ | Σηματοδότηση Τοπικού Δικτύου Μονοπατιών Άνω Δολιανών

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 14:16

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 5ΕΝΤΕ ,απέστειλε την ακόλουθη ανακοίνωση αναφορικά με την σηματοδότηση του Τοπικού Δικτύου Μονοπατιών Άνω Δολιανών :

Αυτό το Σαββατοκύριακο σηματοδοτοτήσαμε με κορδέλες και καθαρίσαμε περίπου το μισό από ένα υφιστάμενο μονοπάτι μήκους  3 χιλιομέτρων που ενώνει την περιοχή Σουλουνάρι με τη ρεματιά του Αγιάννη κάτω από το χωριό.Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός και η σηματοδότησή του θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό κρίκο στο Τοπικό Δίκτυο Μονοπατιών Άνω Δολιανών καθώς θα δίνει τη δυνατότητα οι επισκέπτες πεζοπόροι να διαλέξουν ανάμεσα σε τρεις νέεες κυκλικές διαδρομές 11, 9 και 7,5 χιλιομέτρων.

Το Τοπικό Δίκτυο Μονοπατιών Άνω Δολιανών σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 5ΕΝΤΕ.

Γεώργιος Καραγιάννης