Κίνημα Αλλαγής | Κωδικοποίηση θέσεων και πολιτικών κατευθύνσεων

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018 09:26

Παρατίθεται ακολούθως, σε ηλεκτρονική μορφή, έντυπο με την κωδικοποίηση του «Σχεδίου Ελλάδα», των βασικών θέσεων και πολιτικών κατευθύνσεων του Κινήματος Αλλαγής.

Η έντυπη μορφή του μπορεί να αναζητηθεί από την εκάστοτε Νομαρχιακή Επιτροπή, όπου θα διατεθεί για τη βέλτιστη εξωστρέφεια των πολιτικών μας παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών.Κωδικοποίηση θέσεων – Κίνημα Αλλαγής