Κλείνει το ΓΕ.Λ. Βυτίνας λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε μαθητές του σχολείου

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021 14:53

Από την Δ/νση Δ.Ε Αρκαδιας ανακοινώνεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ΓΕ.Λ. Βυτίνας  (κωδ. Σχολείου 0344001) για τους ειδικούς λόγους τους αναφερομένους στην από 23-02-2021 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας από 23-02-2021 έως και 08-03-2021 λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε μαθητές του σχολείου.