Κλείνουν δρόμοι στην Τρίπολη Τρίτη και Τετάρτη λόγω διαφόρων εργασιών

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019 12:00

Όπως αναφέρουν οι σχετικές αποφάσεις τις οποίες υπογράφει ο εντεταλμένος σύμβουλος Τρίπολης, Τάσος Κακλαμάνος:

«Χορηγούμε στον κ. Σίνη, άδεια χρήσης δρόμου, με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Παπαναστασίου 21-23, από τη συμβολή της με την οδό Παπαρηγοπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Οικονομίδου, την Τρίτη 09-07-2019 και κατά τις ώρες 07.00 έως 11.00, προκειμένου να σταθμεύσει όχημα για την εκφόρτωση οικοδομικών υλικών.Χορηγούμε άδεια κατάληψης οδοστρώματος στους κ. Αφούς Καγιάννη Ο.Ε, στην οδό Κεφάλα, από τη συμβολή της με την οδό Ταξιαρχών έως τη συμβολή της με την οδό Πανός, την Τετάρτη 10-07-2019 και μεταξύ των ωρών 07.30 με 15.30 και 17.00 με 19.00, προκειμένου να προβεί σε εργασίες κατεδάφισης επικίνδυνου-ετοιμόρροπου κτιρίου.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ»