Κληροδότημα Ιωάννου Μπενοπούλου – Μαιναλιώτη εκμίσθωση διαμερίσματος στην Αθήνα

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 18:25

Η δημοπρασία θα γίνει με κλειστές προσφορές. Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στον Δήμο Τρίπολης, υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος Ιωάννη Μπενοπούλου – Μαιναλιώτη, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45, Τρίπολη, Τ.Κ. 221 32, έως και 17-6-2020.

Συνημμένα αρχεία: