Κλειστά λόγω χιονιού όλα τα σχολεία στη Γορτυνία την Τρίτη 8 Ιανουαρίου

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019 16:08

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Διακοπής μαθημάτων σχολείων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 94 παρ. 4 περ. 27
2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια του δήμου
μας.
3. Το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των
σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Γορτυνίας λόγω
δυσμενών καιρικών συνθηκών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την διακοπή λειτουργίας όλων των σχολείων του Δήμου Γορτυνίας Α/θμιας
και Β/θμιας εκπαίδευσης για την 08/01/2019
Ο Αντιδήμαρχος
Για θέματα Παιδείας
Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος