Κλειστοί δρόμοι στην Τρίπολη λόγω κατεδάφισης κτηρίου

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 13:43

Σ’υμφωνα με την σχετική άδεια χρήσης δρόμου, την οποία υπογράφει ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τρίπολης, Τάσος Κακλαμάνος:

«Χορηγούμε στον κ. Παναγιώτη Καλογερά, άδεια χρήσης δρόμου, στην οδό Παλλαντίου, από τη συμβολή της με την οδό Υψηλάντου έως τη συμβολή της με την οδό Τρίκορφων, από την Δευτέρα 15-10-2018 έως και το Σάββατο 20-10-2018 και μεταξύ των ωρών 07.30 έως και 15.00, εκ περιτροπής και κατά τις ανάγκες των εργασιών, προκειμένου να προβεί σε εργασίες κατεδάφισης κτιρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.48/2018 άδεια κατεδάφισης.Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου».

ΑΔΕΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ