Κορακοβούνι | Ενημέρωση για τις διακοπές υδροδότησης

Σάββατο, 10 Απριλίου 2021 16:27

Είναι γνωστό ότι στην Κοινότητα Κορακοβουνίου εκτελείται το χρηματοδοτούμενο έργο «Βασικός Αγωγός τροφοδότησης Υδρευτικού Ύδατος κεντρικής δεξαμενής οικισμού Κορακοβουνίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», το φυσικό αντικείμενο του οποίου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 90%.

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου εκτελούνται εργασίες πλησίον της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης του χωριού. Κατά την διάρκεια αυτών των εργασιών, χτες Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, προκλήθηκε έκτακτη βλάβη σε δίκτυα τροφοδότησης της δεξαμενής. Η βλάβη αυτή, όπως γενικά και όλες οι έκτακτες βλάβες, εξ ορισμού είναι μη προβλέψιμες, άρα και μη προγραμματιζόμενες. Σε κάθε περίπτωση έκτακτης βλάβης η Υπηρεσία προσπαθεί να ανταποκριθεί κατά το δυνατόν πιο άμεσα προς αποκατάσταση της βλάβης, όπως και στην περίπτωση αυτή. Επιπλέον, κατά την επανατροφοδότηση του δικτύου ύδρευσης είναι πιθανό αρχικά το νερό να εμφανίζει θολερότητα, η οποία σταδιακά εξαφανίζεται με την συνεχή ροή ύδατος εντός των δικτύων.Κατανοούμε πλήρως την ολιγόωρη αναστάτωση που μπορεί να προκλήθηκε στους κατοίκους της Κοινότητας Κορακοβουνίου, για αυτό άλλωστε και η Υπηρεσία άμεσα ανταποκρίθηκε προς αποκατάσταση της. Θέλουμε όμως να επισημάνουμε πως κατά την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου για την Κοινότητα και τους κατοίκους, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες έκτακτες και μικρής κλίμακας διακοπές υδροδότησης.

Για το λόγο αυτό ζητάμε την κατανόηση των κατοίκων του χωριού και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας
Αναγνωστάκου Χριστίνα